Wzmocnienie posadzek przemysłowych pod klucz

Wzmocnienie posadzek przemysłowych pod klucz

Wzmocnienie posadzek przemysłowych

Beton to idealne rozwiązanie na posadzki przemysłowe. Jego jedyną wadą jest słaba odporność na obciążenia rozciągające. Aby rozwiązać ten problem, wykonuje się zbrojenie, które najczęściej wykonuje się ze zbrojenia prętowego o średnicy 10 mm. Możliwe jest również zastosowanie włókna K-polimeru i siatki metalowej typu BP. Doboru materiału zbrojeniowego należy dokonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i wykonanych obliczeń. Konieczne jest rozważenie wymagań operacyjnych. Jednocześnie najmniejsze odchylenia od SNiP doprowadzą do obniżenia jakości jastrychu betonowego. Dlatego wskazane jest powierzenie takiej pracy specjalistom.

Zalety wzmocnienia posadzki przemysłowej

► Zmniejsza się grubość warstwy betonowej.

► Zapobieganie odkształceniu podstawy betonowej jak w trakcie akumulowania trwałości betonu, tak i w procesie eksploatacji.

► Wielokrotnie polepsza się odpornośc betonu do obciążeń na rozciąganie.

► W przypadku powstania pęknięć brak jest ryzyka podalszego zniszczenie płyty.

► Eliminuje osiadanie podłogi.

Zbrojenie istotnie wzmacnia twardość i wytrzymałość posadzki, a także zwiększa okres jej eksploatacji.

Technologia zbrojenia

Zapewnia 3 etapy pracy:

– przygotowanie (obliczenie grubości wylewki betonowej, sprawdzenie równości podłoża itp.);

– zbrojenie;

– wylewanie mieszanki betonowej.

Zamów zbrojenie podłogi

Aby zamówić zbrojenie posadzek przemysłowych pod klucz, należy zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie.

gallery

Ostatnie Projekty